تحقیق بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی

مطالب دیگر:
📚بررسی رابطه بین سبک هاي هویت و تعهد هویت با خودناتوان سازي تحصیلی دانش آموزان📚عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع ششم دبستان📚بررسی تأثیر سبکهای یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم📚خودکنترلی : مفهوم و چگونگی نیل به آن در سازمان های آموزشی هزاره سوم📚تحلیل محتوای کتاب جدید التالیف علوم تجربی پایه هشتم دوره اول متوسطه بر اساس تکنیک ویلیام رومی📚رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با سکوت سازمانی در پرستاران یک بیمارستان دولتی به روش تحلیلی📚پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس عملکرد ازدواج📚تدریس کتاب علوم تجربی پایه هشتم دوره اول متوسطه به کمک الگوی تدریس کاوشگری علمی و مقایس📚تأثیر چندرسانهای آموزشی مبتنی بر الگوی گانیه بر یادگیری و یادداری علوم دانش آموزان دختر📚رابطه صفات شخصیتی و ناگویی خلقی با اضطراب سلامتی📚بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مدارس شهری شهرستان میاندوآب📚راههای پرورش تفکر انتقادی و خلاق در یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی📚مقایسه رضایت زناشوئی،صمیمیت ، تعهد در ازدواجهای سنتی و ازدواج های مدرن📚نقش اعتماد به نفس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان📚دانشگاه فرهنگیان و توسعه پایدار📚بررسی رابطه فرسودگی تحصیلی با مولفه های ادراکات محیطی مدرسه ای در دانش آموزان سال دوم📚تأثیر روش تدریس حل مسئله بر عزت نفس ، نگرش نسبت به مدرسه و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی📚بررسی انواع کمال گرایی زنان بر حسب وضعیت وزن آنها:آیا تفاوتی وجود دارد؟📚معرفی نظریه ارتباط گرایی و ارایه الگوی طراحی آموزشی متناسب با آن📚تبیین ارتباط بین تعارض زناشویی و نگرش به خیانت در ازدواج و نقش آن در پیشرفت تحصیلی
رابطه بین موسیقی و دقت , موسیقی , بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی, تحقیق بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی, بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان , بررسی رابطه بین موسیقی و دقت|34029943|qix
در این پست قصد معرفی فایل تحقیق بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی را داریم با ما همراه باشید.

دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی،در قالب word و در 117 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
چکیده

فصل اول: مقدمه
موسیقی
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
هدف تحقیق
سؤال پژوهش
فرضیه پژوهش
تعاریف
فصل دوم: پیشینه تحقیق
هنر درمانی
تعریف هنر
مقدمه
تعریف کنونی هنر درمانی
بیانیه ارسالی انجمن هنر درمانی آمریکا (AATA)
هنر درمانی به عنوان یک تخصص
تاریخچه
سرآغازها
وضعیت موجود
جایگاه تئوری در هنر درمانی
روش شناسی در هنر درمانی
تعریف موسیقی درمانی
موسیقی درمانی چیست؟
موسیقی درمانگر کیست؟
بیشترین کاربرد موسیقی درمانی چیست؟
چه نوع پژوهشهایی وجود دارد؟
اهداف موسیقی درمانی
فهم موسیقی
پژوهش‌هایی در زمینة تأثیر موسیقی درمانی
موسیقی درمانی برای همه
اصول موسیقی
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
تعریف تحقیق و انواع روش‌های تحقیق
نمونه گیری و روش نمونه گیری
روش جمع آوری داده‌ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل پنجم:
بحث و نتیجه گیری


بخشی از متن تحقیق:
چکیده:
در پژوهش حاضر که به بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران مرکز رشته روان شناسی شهر تهران در سال تحصیلی 1387 پرداخته شد، جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی روان شناسی دانشگاه تهران مرکزی در سال تحصیلی 88-1387 می‌باشد که از این گروه تعداد 50 نفر بعنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند که برای 25 نفر از این گروه موسیقی اجرا شده و برای 25 نفر اجرا نشده است و روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی است.
ابزار مورد استفاده آزمون تولوز پیه رون می‌باشد که با استفاده از روش‌های آماری به بررسی داده ها پرداخته، در نهایت نتایج ذیل استخراج شده است:
بین دو گروه آزمودنی آزمایش و گواه از نظر میزان دقت تفاوت معناداری وجود ندارد بنابراین ...